top of page

DISCLAIMER

Accountant

DISCLAIMER

Aansprakelijkheid
Pembury Accountancy en A
dvies streeft er naar om de bezoeker/gebruiker van deze website zo actueel en correct mogelijk van informatie te voorzien. Pembury Accountancy en Advies kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke onjuistheden of tekortkomingen vermeld op deze website. Pembury Accountancy en Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit deze onjuistheden of tekortkomingen.

Privacyverklaring
Pembury Accountancy en Advies verwerkt persoonsgegevens voor klanten of voor werknemers van klanten om de afgesproken dienstverlening uit te kunnen voeren. In de Privacyverklaring staat vermeld hoe wij om gaan met deze gegevens.

  

Copyright
De inhoud van deze website, de verstrekte gegevens zoals teksten, foto’s en afbeeldingen, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten zijn en blijven eigendom van Pembury Accountancy en A
dvies en haar rechthebbenden. Zonder onze schriftelijke en voorafgaande toestemming mag van deze website niets worden gebruikt. Het is niet toegestaan om informatie van deze website zonder onze schriftelijke toestemming elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het ‘cache’ geheugen van de browser.

Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website. Zij zullen u op verzoek worden verstrekt.

bottom of page